Bli Fatägare

Priset är uppdelat i två delar och det är kostnad & lån.

Kostnad är kostnader för din rom under lagringstiden.

Lånet är för reservation av rom och den betalas tillbaka vid buteljering och sedan kommer den sista kostnaden vid uthämtning och det är Dansk alkoholskatt, buteljering och utlämningsställets påslag för hantering.

Beställ ditt fat steg för steg